Services/produkter

Hjælp til udarbejdelse af forretningsplaner, ansøgninger, budgetter og andet relevant dokumentation.

• Gennemgang af ejerformer, selskabsformer.

• Opstilling af realistisk tidslinje og processer.

Gennemgang af mulige samarbejdspartnere, forberedelse af møder og strategisk kommunikation med parterne.

• Løbende samarbejde og vejledning i hele processen.

Dertil kommer opfølgning, dokumentering, hjælp til forståelse af finansielle begreber og produkter, og definition af konkrete mål. Selvfølgelig under hensyntagen til projektets og gruppens individuelle forhold og situation.

Målet er at løse konkrete udfordringer ved overblik, struktur og opfølgning.

Vi hjælper initiativtagere med at stifte bofællesskaber/kollektiver og eksisterende med at forberede det nødvendige, når banken, kreditforeningen, advokaten og investorer skal kontaktes.

Om I er organiseret som forening, I/S, ApS, fond eller slet ikke så konkrete endnu – alle er velkomne.

I er i tvivl om dokumenterne, eller har måske slet ingen idé om, hvor I skal starte? Hvert fællesskab har sine individuelle egenskaber og forudsætninger. Konventionelle samarbejdspartnere som banker, myndigheder, fonde og advokater har svært ved at forstå kollektiver, når lånet skal omlægges, bygningen skal renoveres, medlemmerne skal udskiftes eller andre situationer håndteres.

I har brug for rådgiveren i banken, i kreditforeningen og hos advokaten – PSR hjælper med at mødet med dem bliver bedre. Rådgiveren skal forstå jer, og I skal kunne forstå rådgiveren.

Målet er, at et nyt kollektiv startes eller et bestående bofællesskab får løst de udfordringer, som den står overfor.